PAR MUMS

SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS” (CVS)- pētniecības un ražošanas uzņēmums. Mēs strādājam kopš 2014. gada.

CVS – ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas saldēšanas inženieru asociācijas, Zviedrijas vakuuma biedrības loceklis, daudzu Latvijas zinātnisko organizāciju pētniecības un attīstības partneris.

CVS – Latvijas un Eiropas kosmosa nozares projektu dalībnieks, Eiropas Komisijas granta un izcilības zīmoga saņēmējs ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros 2014.-2020.

CVS ir vairākas veiksmīgas attīstības, kas ļauj uzsākt uzņēmējdarbību visdažādākajās jomās, tostarp pārtikas rūpniecībā, izmantojot uzņēmuma ražotās ssublimācijas iekārtas.

Mēs īstenojam projektus Eiropas Komisijas, Eiropas Kosmosa aģentūras, Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmu ietvaros.

Mūsu komandā ir inženieri, kuru specializācija ir vakuuma un kriogēnās zinātnes un tehnoloģijas, robotika, aviācijas un kosmosa inženierija, mašīnbūve, elektronika utt.

Uzņēmumā strādā 5 tehnisko zinātņu doktori.