SUBSĪDIJAS RAŽOTĀJIEM

LR Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimniecības ražotājiem nodrošina dažādas subsīdijas, kas ļauj kompensēt līdz 70% no ieguldījumiem iekārtās.

Mēs varam Jums konsultēt jautājumos, kas saistīti ar dalību attiecīgajos projektos.

https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/